قانون اساسی افغانستان و اصول عدالت کیفری
39 بازدید
محل نشر: مرکز مطالعات حقوق افغانستان 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی